“Sa mga Tala ng Langit Ko” (To the Stars of My Sky)

Sangandaan 2012

Sa mga Tala ng Langit Ko

by Clark Bilorusky

Kay layo ng mga tala.
Ngunit sila ang pinagmumulan ng buhay.
Kaya’t sila’y mahalaga,
Para sa atin,
Para sa akin.

Nais kong maglakbay araw-araw
Sa isa sa mga tala.

Natatakot ako sa walang katiyakang kapalaran,
Hindi napapanahong katapusan,
At kung hindi na tayo magkikita
Kailanman.

Sa mga tala
Sa aking langit:
Kay rami nating dapat ituro sa isa’t isa.
Kay raming dapat ibahaging alaala.

Nabubuhay akong balisa sa araw-araw,
Hanggang ika’y matugunan,
Sa langit, aking Ilaw.

Printed in the Filipino Language Journal
by the South and Southeast Asian Studies Department
at the University of California, Berkeley

Series 2, Volume 1 – Sangandaan

Translation

How far those stars are,
Yet they are the source of all life.
For this reason they are important,
To us,
To me.

I yearn every day to travel
To one of the stars.

I fear an unknown fate,
An untimely ending,
And thus we will never meet.

To the stars of my sky:
There are many lessons
To teach one another.
There are many memories
For us to share.

I live each day anxiously,
Until we meet
in the sky, my Ilaw.