Ang Nakalimutan (The Forgotten)

Sangandaan 2012

Ang Nakalimutan

by Clark Bilorusky

Kayraming dakilang nagawa!
Ipinagmamalaki nila ang mga tagumpay
Inihahanay sa harapan ng bayan.
Nilulunod ng pagpuri ang ating mga pusong mag-pagtuya.
Hindi nila maririnig ang mga luha.
Ang nalimutan, ang nakatago, ang Pilipino.
Na nilulupig sa pangahas
Ang pagwawalang-bahala
At paglabag sa bayang matapat.

Printed in the Filipino Language Journal
by the South and Southeast Asian Studies Department
at the University of California, Berkeley

Series 2, Volume 2 – Sumpa

Translation

Too many heroic accomplishments!
You are all prideful of success
While they line up before the community.
Applaud drowns our hearts with ridicule.
You cannot hear the tears.
Of the forgotten, the hidden, the Pilipino.
Subdued boldly
With indifference
And violation of the public’s trust.